Stengården Siden Sidst

2018

Juli 2018

Sommerbrev fra bestyrelsen

Havevandring

  1. Vi har været rundt og kigge på haverne og kan konstatere at de fleste passer deres jord ordentligt. Vi vil dog opfordre til at de af jer som har græs på en del af arealet sørger for at slå det regelmæssigt så også den del fremtræder i ordentlig stand i overensstemmelse med ordensreglerne. Husk også at holde ukrudtet nede, også i skel til naboerne.. To haver var desværre ikke vedligeholdt overhovedet og vi forventer at disse haver vil være opsagt ved årets udgang til ny udlejning. Flere haver er ikke afmærket tydeligt med lodnummer. Check at nummeret på din have fremgår tydeligt ved skiltning ved havens indgang.

Udlejning

  1. Pt er to haver ledige, nemlig nr. 43 og 80. De var egentlig udlejet i foråret men begge sprang desværre fra, så haverne skal udlejes igen. Hvis du kender nogle som er interesseret kan du eller den du kender kontakte Charlotte på tlf. 24341455

Økonomi

  1. Foreningens økonomi er fortsat fornuftig. Pr. 17/6 hvor bestyrelsen afholdt møde var foreningens formue forbedret med kr. 5500 i forhold til 31/12 2017. Der vil dog fortsat være udgifter til foreningens drift resten af året så vi forventer at det endelige resultat vil ligge tæt på det budgetterede. Næste års økonomi (2019) vil blive påvirket af udgiften til det meget store vandbrug vi får i år. Allerede pr. 5/7 er forbruget på 180 m3 mod hele sidste års 69 m3 og allerede nu væsentligt højere end nogle af de foregående 5 år.

Maskiner

  1. Udover almindelig vedligeholdelse af vores maskiner har vi som oplyst på generalforsamlingen investeret i en skiveklipper som har været i brug ved klipning af dele af fælledarealerne. Den fungerer fint efter forventningerne. Vi regner med at klippe videre i forbindelse med afholdelse af efterårets arbejdsdag.

Arbejdsdag

  1. Efterårets arbejdsdag afholdes lørdag den 6. oktober 2018. Nærmere information følger. Begivenheden (også den efterfølgende grillhygge) er et tilløbsstykke for børn og voksne og vejret plejer at være med os!

Generalforsamling

  1. Generalforsamlingen for året 2018 afholdes på Tapeten 26/2 2019 kl. 19.

Med venlig hilsen

pbv

Benny L. Nielsen

kasserer

April 2018

Se billederne fra forårsarbejdsdagen 7. april, hvor vi mødtes ved parkeringspladsen
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

September 2017

Arbejdsdag den 7. oktober
Så afholder vi igen arbejdsdag hvor vi bl.a. skal have ryddet op på de lodder, som står til udlejning. Det foregår fra kl. 10-12 og vi slutter med den sædvanlige grillhygge med pølser og drikkevarer efter enhver smag. Så vi ser frem til at se rigtig mange af jer. Lige nu lover vejrudsigten klart vejr med sol og omkring 15 grader

Rotter
Vi har haft besøg af en rottefænger fra kommunen som har konstateret at der er rotter på vores areal. Der vil forskellige steder blive opsat rottefælder med indsat chip så man kan registrere hvor mange og hvor de færdes. Forhåbentlig bliver der også fanget nogle af dem.

Tyveri
Efter udsendelsen af mail om problemet har vi modtaget flere henvendelser herom. Det er dog langt de færreste herude som har oplevet gener med det, så vi kan kun opfordre til at man sikrer sig ved f.eks. at have sine ejendele aflåst og f.eks. hegn om grunden samt net over de bærbuske/planter som man gerne vil have for sig selv.

Affald
Vi vil endnu en gang minde om §9 i ordensreglementet hvor der står at alt organisk affald skal opbevares og komposteres på eget lod. Det er altså fortsat forbudt at henlægge det i skoven.

Generalforsamling 2018
Den kommende generalforsamling afholdes på Tapeten den 20. februar 2018 kl. 19. Evt. forslag til generalforsamlingsbeslutning skal jvf. vedtægterne være formanden i hænde senest den 15. januar 2018. Vi hører stadig også gerne fra medlemmer som kunne tænke sig at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Vi ses derude næste lørdag den 7. oktober.

På gensyn

På bestyrelsens vegne
Benny L. Nielsen
kasserer

Juni 2017

Sommerbrev fra
Bestyrelsen i Nyttehaveforeningen Stengården

Hej alle sammen,

Vi har gennemgået haverne og deres dyrkningsmæssige tilstand og kan konstatere at langt de fleste haver er nydelige og velholdte. Nogle få af Jer kunne dog godt gøre lidt mere ud af vedligeholdelsen – og der er en enkelt som nu er blevet opfordret (med advarsel) til at gå i gang med at dyrke/vedligeholde haven da der endnu ikke er sket noget i år.
Generelt vil vi opfordre alle til at checke at bevoksningen/ukrudt ind mod naboen og fælles områder er under kontrol.

Vi har nogle få haver som endnu ikke er udlejet. Vi regner med at de er udlejet inden for kort tid.

Der er endnu lidt sand tilbage i bunken ved indkørslen til nyttehaverne. Alle er velkomne til at tage af dette sand til jordforbedring i haven.

Generalforsamlingen i 2018 afholdes den 20. februar. Nærmere herom følger senere, men vi vil allerede nu opfordre alle til at overveje om man har lyst til at tage en tørn som bestyrelsesmedlem, revisor eller suppleant fra den nye sæson eller evt. senere og informere bestyrelsen om sine overvejelser.

Den nyindkøbte græsslåmaskine bliver brugt flittigt. Når du bruger den så  husk at sætte gashåndtaget ud for haren, altså trukket lidt tilbage fra max. stillingen. Husk også at rense maskinerne når du har brugt dem.

Husk arbejdsdagen lørdag den 7. oktober fra 10-12 med efterfølgende grillhygge. Begivenheden er et tilløbsstykke for både børn og voksne, så vi ses derude!.

Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Benny L. Nielsen

April 2017

Forårsarbejdsdag  lørdag den 1. april, hvor Formand Knud Hansen bød velkommen og fordelte opgaverne.

Familiehygge efter hårdt arbejde
De to tidligere formænd – Henry og Kris
To af områdets oprindelige beboere

2016

Oktober 2016

Lørdag den 1. oktober var der den traditionsrige efterårsarbejdsdag. Både de store og de knap så store bygninger blev fikset.

img_4232
Jørgen igang med fliserne
img_4238
Fuglehus med isolering
img_4228
Formanden og den ene af foreningens dygtige revisorer
img_4229
Kurt og Jacob – Grillmestrene

img_4233

Juli 2016

Fælledgræsset slået.

image

Juni 2016

Knoldselleri og Maleren

image

Maj 2016

Her i maj måned er der god aktivitet i haverne og masser af nye lejere.

En af de oprindelige beboere høster rabarber
En af de oprindelige beboere høster rabarber

April 2016

Lørdag den 2. april havde vi forårsarbejdsdag med pænt fremmøde. Og takket være Kurt et pænt udvalg af drikkelse og fine pølser grillet af Jacob.

Se billederne fra dagen her.

Vi samles
Vi mødtes kl. 10:00 ved parkeringspladsen
Formanden informerer
Formanden byder velkommen, instruerer og informerer
Gartneren og Svend i aktion
Niels og Svend E’s synkronrengøring…
Frivillige....
Ny have bringes i stand
Birk
Kris, Frank og Knud inspicerer og reparerer en hærget birk
IMG_2962
Bedste menu i år. Tak til Kurt og Jacob.
Share Button