Stengårdens historie

Nyttehaveforeningen Stengårdens historie

Den korte historie
Nyttehaverne på Stengårdens jorder har eksisteret siden begyndelsen af 1970’erne. Indtil 2002 var det muligt for Ballerup Kommunes borgere at leje en nyttehave på området direkte gennem rådhuset, som administrerede udlejningen.

image

Området var i begyndelsen meget stort, det strakte sig langt ind i den gamle frugtplantage.

IMG_0866

 

Efterhånden blev færre og færre haver udlejet og kommunen indskrænkede i løbet af årene området mere og mere, så nogle lejere måtte flytte til andre haver.

 

IMG_0788

I 2001 – 02 besluttede kommunen imidlertid, at de ikke mere ville bruge resurser på denne administration.
De ønskede, at brugerne skulle danne en forening, der selv skulle tage sig af administration og vedligeholdelse af området.
Der blev indkaldt til informationsmøder blandt brugerne og efter mange diskussioner blev
Nyttehaveforeningen Stengården dannet på en stiftende general-forsamling d. 24.oktober 2002.

IMG_1054

 

Den første bestyrelse, der blev valgt var:
Formand: Kirsten Pedersen,
Kasserer: Bent-Ole Kure,
Bestyrelsesmedlemmer: Ann Hansen, Bruno Buch og Laila Kure.

Foreningen indgik en lejekontrakt med Ballerup Kommune, som løb fra 1.januar 2003 til 31. december 2012 (10 år).

image
Foreningen genforhandlede lejekontrakten med kommunen   årsskiftet 2012/2013 og kontrakten kunne underskrives af begge parter i maj måned 2013. Kontrakten er fortløbende og kan opsiges af kommunen med tre års varsel og af foreningen med et års varsel.

image

Foreningen har opført et redskabsskur hvor foreningens haveredskaber opbevares. For at kunne låne maskinerne skal man have en nøgle til redskabsskuret (udleveres mod depositum).

IMG_2725

 

Share Button