Allonge til lejekontrakt med Ballerup Kommune

Allonge til  lejekontrakt af 6. og 11. maj 2013

1. Parterne og det lejede.

1.1. Udlejer

Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup

1.2. Lejer

Nyttehaveforeningen Stengården, Jonstrupvej 140, 2750 Ballerup.

1.3. Lejemålet

Lejemålet omfatter de på vedhæftede tegning viste arealer på 16.900 m2, opdelt i 53 nyttehaver beliggende på kommunens ejendom Jonstrupvej 140, matrikel nr. 4 z Ballerup By, Ballerup

2. Lejeforholdets begyndelse og ophør

2.1. Begyndelsen

Ændringerne i allongen træder i kraft den 1. januar 2014.

3. Lejemålets anvendelse

3.1. Anvendelse

De 3 havelodder nr. 55, 95, og 96, jf. lejekontraktens bilag 1 (dok.
2013 – 5766) overgår til fælledgræs, idet de pga. beliggenhed og jor-
dens kvalitet er uegnede til havelodder.

3.2. Bygninger

Lejer har opført et redskabsskur på max. 6,1 m2, malet i jordfarver, jf. byggetilladelse af 8. juli 2009 (dok.nr. 2009-80500) til opbevaring af remedier og materialer til foreningens aktiviteter.

4. Betaling af leje

4.1. Leje

Den årlige leje udgør 7.950 kr., svarende til 150 kr. pr. havelod fra den 1. januar 2014.

5. Særlige vilkår

5.1. Øvrige vilkår i lejekontrakten

De øvrige vilkår i lejekontrakten af 6. og 13. maj 2013 fortsætter uændret.

6. Bilag

Bilag 1. Lejekontrakt af 6. 11. maj 2013 med bilag 1 og 2, dok.
2013-5766.
Bilag 2. Oversigt over havelodder, slået spor, fælledgræs og grus pr. 1.
januar 2014, dok. 2014-2991.

7. Underskrifter

Dato: 22 JAN 2014 Dato: 28/1 – 2014

Ballerup Kommune Nyttehaveforeningen Stengården

Signeret Signeret
Borgmester Jesper Würtzen Formand Kris Sondrup Nielsen

Signeret Signeret
Kommunaldirektør Anders Agger Kasserer Gunhild Lind Hansen

Denne digitale version af allongen er udarbejdet af Henry Godiksen, Jonstrup 8. marts 2014.

Bilag 2 (Klik for stor version)

Havelodder ... 1.jan.2014, dok.2014-2991

 

 

 

Share Button