Allonge af 11. oktober 2022

Allonge til lejekontrakt af 6. og 11. maj 2013 og allonge af 22. januar 2014.

1. Lejemålets anvendelse

1.1. Mistbænke og kapillærkasser

Det er tilladt at opstille mistbænke, kapillærkasser med plastoverdækning eller lignende på eget jordlod. Højden af disse må maksimalt være 1 meter over terræn.

1.2. Træer

Hver lodsejer må plante op til 4 frugttræer pr. lod i espalier. Træerne skal til hver tid holdes under 2 meters højde og være placeret midt på eget lod.

1.3

Frugttræer, jf. pkt. 1.2, skal fjernes inden overdragelse af jordlod eller ved ophør af lejekontrakten. Dog kan træerne blive stående, hvis den nye lejer overtager forpligtelsen til at fjerne træerne ved fraflytning eller ved lejekontraktens ophører.

2. Vedligeholdelse af fælledgræs

Slåning af fælledgræs, jf. lejekontraktens pkt. 8.1., kan undlades af hensyn til blomsterfaunaen.

Underskrift

Nyttehaveforeningen Steengården, dato 11/10-2022

Knud Valby Hansen                                             Benny L. Nielsen

______________________                                 ______________________

Formand                                                            Kasserer

Ballerup Kommune, dato 14/10-2022

Jesper Würtzen                                                   Elisabeth Gadegaard Wolstrup

______________________                                 ______________________

Borgmester                                                        Direktør

Kopi af allonge

Udfærdiget af Benny L. Nielsen
26/10 2022

Share Button